فـراتاو

الیاف فولادی پایه ورق

مشخصات فنی الیاف فولادی پایه ورق

بازه قطر الیاف فولادی پایه ورق: 0.400 میلی متر تا 1.00 میلی متر

بازه طول الیاف فولادی پایه ورق30 میلی متر تا 40 میلی متر

تنوع اشکال: صاف ، سینوسی

مقاطع الیاف فولادی پایه ورقمستطیل

بازه نسبت طول به قطر: 40 تا 100

خواص شیمیایی الیاف فولادی پایه ورق: فولادهای کربنی

مقاومت کششی الیاف فولادی پایه ورق345 تا 1200 مگاپاسکال

ازدیاد طول نسبی الیاف فولادی پایه ورق: 0.5 تا 35 درصد 

مدول الاستیسیته الیاف فولادی پایه ورق: 200 تا 210 گیگا پاسکال

چگالی الیاف فولادی پایه ورق: 7850 تا 7870 کیلوگرم بر مترمکعب

پوشش های سطحی الیاف فولادی پایه ورق:  شسته ( عاری از هرگونه پوشش سطحی ) ، گالوانیزه (سرد ، گرم )

الیاف ماکرو فولادی

SHEAR

هر گونه باز نشر اطلاعات تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند به تارگاه فراتاو و ذکر منبع مجاز است. استفاده از لوگو و نام شرکت به هر صورت و شکلی، بدون اخذ مجوز کتبی از "فراتاو" پیگرد قانونی دارد.
© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فراتاو می باشد .