کتاب بتن‌های مسلح الیافی

پدیدآوران: اویس افضلی ننیز، علی معصومی.

ناشر: صنایع مفتولی عرفان

شمارگان: 2000 نسخه

تاریخ انتشار: 1397

نوبت چاپ: دوم

قیمت: 840000 ریال

شابک: 9-7341-04-600-978

کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و جز این‌ها برای پدیدآوران و حامیان محفوظ است.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

راهنمای طراحی بتن‌های مسلح الیافی

پدیدآوران: اویس افضلی ننیز، علی معصومی.

ناشر: صنایع مفتولی عرفان (جهاد دانشگاهی)

شمارگان: 1000 نسخه

تاریخ انتشار: 1400

نوبت چاپ: اول

قیمت: 920000 ریال

شابک: 9-70-7535-622-978

کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و جز این‌ها برای پدیدآوران و حامیان محفوظ است.

هر گونه باز نشر اطلاعات تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند به تارگاه فراتاو و ذکر منبع مجاز است. استفاده از لوگو و نام شرکت به هر صورت و شکلی، بدون اخذ مجوز کتبی از "فراتاو" پیگرد قانونی دارد.
© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فراتاو می باشد .